Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 09 - CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 46 - CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với Đảng ủy xã Triệu Ái

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 09 - CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 46 - CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với Đảng ủy xã Triệu Ái

 •   02/11/2018 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 31/10/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Lê Minh Khánh - UV BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới", Chỉ thị số 46 - CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới" và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ "Về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới" tại Đảng ủy xã Triệu Ái.

Triệu Ái tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn xã

Triệu Ái tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn xã

 •   27/09/2018 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 27/9/2018, tại Hội trường xã BCĐ triển khai việc thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Triệu Ái tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn xã.

Chi bộ Ái Tử tổ chức Diễn đàn chi bộ “Nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Chi bộ Ái Tử tổ chức Diễn đàn chi bộ “Nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

 •   24/09/2018 07:55:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 20/9/2018, Chi bộ Ái Tử thuộc Đảng bộ xã Triệu Ái tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ “Nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Đảng ủy xã Triệu Ái tổ chức Sơ kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Đảng ủy xã Triệu Ái tổ chức Sơ kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

 •   21/09/2018 03:25:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 20/9/2018, Đảng bộ xã Triệu Ái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và HTCT 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, gắn với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nội dung ký cam kết với Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2018.

Triệu Ái: Tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Triệu Ái: Tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 •   15/08/2018 04:42:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 15/8/2018 HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường), khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm phê chuẩn Đề án sáp nhập một số thôn và tên thôn mới sau sáp nhập một số thôn thuộc xã Triệu Ái.

ĐẢNG ỦY XÃ TRIỆU ÁI TỔ CHỨC: Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 (khóa XII) của Đảng

ĐẢNG ỦY XÃ TRIỆU ÁI TỔ CHỨC: Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 (khóa XII) của Đảng

 •   03/08/2018 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0

Ngày 02/8/2018, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

UBND xã tổ chức trực báo công an xã, công an viên.

UBND xã tổ chức trực báo công an xã, công an viên.

 •   16/07/2018 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 13/7/2018 UBND xã tổ chức trực báo công an xã, công an viên nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị giao ban công tác Dân vận của hệ thống chính trị xã Triệu Ái quý II/2018, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2018

Hội nghị giao ban công tác Dân vận của hệ thống chính trị xã Triệu Ái quý II/2018, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2018

 •   04/07/2018 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 3/7/2018, Đảng ủy xã Triệu Ái đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Dân vận của hệ thống chính trị xã quý II/2018, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2018.

BTV Đảng ủy làm việc với các thôn về sáp nhập thôn

BTV Đảng ủy làm việc với các thôn về sáp nhập thôn

 •   03/07/2018 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0

Sáng 03/7/2018 BTV Đảng ủy xã có buổi làm việc với các đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Kiên Mỹ, Tân Phổ, Kiên Phước, Trung Long, Liên Phong, Tràng Sòi về việc sáp nhập thôn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Triệu Ái: tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021

Triệu Ái: tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021

 •   02/07/2018 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 29/6/2018 HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HĐND xã và việc thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP - AN 6 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đảng ủy xã Triệu Ái tổ chức Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đảng ủy xã Triệu Ái tổ chức Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 •   25/06/2018 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 22/6/2018, Đảng bộ xã Triệu Ái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30- CT/ TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Triệu Ái tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Triệu Ái tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

 •   21/06/2018 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

Ngày 20 tháng 6 năm 2018 UBND xã Triệu Ái Tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT & TKCN nhằm để đánh giá lại kết quả công tác PCTT & TKCN năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tiếp xúc cử tri các thôn trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI

Tiếp xúc cử tri các thôn trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI

 •   14/06/2018 01:53:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0

Từ ngày 11-15/6/2018, các tổ đại biểu HĐND xã khóa XI đã tiến hành tiếp xúc cử tri các thôn trên địa bàn xã trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI. Dự các buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMT và các ban, ngành xã.

Tiếp xúc cử tri các thôn trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI

Tiếp xúc cử tri các thôn trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI

 •   14/06/2018 01:53:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Từ ngày 11-15/6/2018, các tổ đại biểu HĐND xã khóa XI đã tiến hành tiếp xúc cử tri các thôn trên địa bàn xã trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XI. Dự các buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMT và các ban, ngành xã.

UBND xã làm việc với Trạm Y tế xã

UBND xã làm việc với Trạm Y tế xã

 •   24/05/2018 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 23/5/2018 xã đã có phiên làm việc với Trạm Y tế xã về tình hình công tác khám chữa bệnh trong thời gian qua; kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa hè; kế hoạch xây dựng mô hình làng không có người sinh con thứ 3.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Chi bộ Hà Xá tổ chức điểm diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo Chỉ thị 05-CT/TW

 •   17/05/2018 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 15/5/2018, Chi bộ thôn Hà Xá thuộc Đảng bộ xã Triệu Ái tổ chức điểm Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018.

UBND xã làm việc với trường Tiểu học, trường Mầm non Triệu Ái

UBND xã làm việc với trường Tiểu học, trường Mầm non Triệu Ái

 •   16/05/2018 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 16/5/2018 UBND xã đã có phiên làm việc với trường Tiểu học, trường Mầm non về tình hình đánh giá sơ bộ kết quả năm học 2017 – 2018, việc thực hiện đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác thu chi sử dụng tài chính của các trường học.

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

 •   06/04/2018 08:31:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 05/4/2018, UBND xã Triệu Ái tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đảng ủy xã Triệu Ái tổ chức: Hội nghị quán triệt chuyên đề: "Học tập và làm theo, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018

Đảng ủy xã Triệu Ái tổ chức: Hội nghị quán triệt chuyên đề: "Học tập và làm theo, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018

 •   23/03/2018 07:56:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 21/3/2018 tại Hội trường UBND xã, Đảng ủy xã Triệu Ái tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây