Ban Thường vụ Đảng ủy xã Triệu Ái tổ chức Hội Nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2017

Thứ sáu - 08/12/2017 13:44
Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 198-CV/BTVHU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy "Về việc đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017". Ngày 06/12/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá phân loại khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng năm 2017.
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Triệu Ái tổ chức Hội Nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2017
Đồng chí Phan Bá Quốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Minh - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; đồng chí Lê Duy Thanh - HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, phụ trách địa bàn xã; các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã.
Đồng chí Lê Tiến Quốc - Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy thông qua báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ năm 2017.
Trong năm 2017, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp đạt được kết quả tương đối rõ nét, giá trị các ngành sản xuất năm sau cao hơn năm trước. Thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/người/năm. Đàn gia súc, gia cầm ổn định; chương trình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu được triển khai quyết liệt, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển trang trại, gia trại được chỉ đạo tích cực; xây dựng nông thôn mới đạt 02 tiêu chí (tiêu chí số 13, 19), nâng tổng số tiêu chí đã đạt lên 14 tiêu chí, kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư xây dựng, tổ chức tốt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, quốc phòng, an ninh được tăng cường, có 09 quân nhân lên đường nhập ngũ, trong đó có 03 đảng viên. Tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã năm 2017 đạt kết quả tốt. Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo ổn định. Các kết quả trên đã góp phần phát triển hộ gia đình, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân làm thay đổi bộ mặt của xã nhà.
Công tác xây dựng Đảng được triển khai tích cực, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đảng ủy làm rất tốt; công tác phát triển đảng viên, đảng viên nhập ngũ vượt chỉ tiêu của nghị quyết đề ra, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ tổ chức tốt diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng, chỉ đạo tổ chức đại hội các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo tiến độ đề ra, đại hội chi bộ trực thuộc và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020, thành công tốt đẹp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm cử 02 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí học cao học, 04 đồng chí học đại học chuyên môn. Kết nạp được 13 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 08 đảng viên dự bị; Đội ngũ cán bộ, công chức xã có nhiều chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật, phong cách làm việc, hiệu quả công tác. Tổ chức lễ trao Huy hiệu 70, 50, 45 và 30 năm tuổi đảng cho 18 đảng viên.
+ Kết quả phân loại cuối năm 2017: - Về tập thể chi bộ: Tổng số 11 chi bộ. Có 8 chi bộ xếp loại TSVM, trong đó có 4 chi bộ TSVMTB, 4 chi bộ TSVM và 3 chi bộ HTTNV. Chi bộ Trường Mầm non TSVM 5 năm liền đề nghị Huyện ủy và Tỉnh ủy khen.
- Về cá nhân: Có 02 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền đề nghị Huyện ủy và Tỉnh ủy khen.
- Có 04 chi bộ TSVM Tiểu biểu và 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị Đảng ủy xã khen.
* Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, đó là: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; Chỉ đạo xây dựng mô hình cho hiệu quả kinh tế cao chưa nhiều, việc nhân rộng còn hạn chế; Thu ngân sách trên địa bàn còn thiếu bền vững, chưa đáp ứng cho chi đầu tư phát triển. Nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dân sinh và xây dựng nông thôn mới còn khó khăn. Tình hình ANCT - TTATXH vẫn còn nổi cộm yếu tố phức tạp, số vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn xã còn cao.
+ Kiểm điểm cá nhân: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy trình bày bản kiểm điểm cá nhân năm 2017. Kiểm điểm của các đồng chí đã nêu lên kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và hướng khắc phục hạn chế khuyết điểm của tập thể và cá nhân trong năm 2017. Các đồng chí Đảng ủy viên đã tham gia phát biểu, góp ý cho tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân của các đồng chí trong Ban Thường vụ.
8
Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Minh - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy,
 Trưởng Công an huyện phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Minh - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đã biểu dương sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất ý chí, hành động và quyết tâm chính trị cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy trong năm qua có nhiều sáng tạo, chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực có chuyển biến tích cực tạo nền tảng để xã tiếp tục phát triển trong những năm tới. Đánh giá việc thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân nghiêm túc, đúng quy định; các thành viên dự hội nghị nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, thẳng thắn, trách nhiệm trong góp ý và nhận trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế. Chuẩn bị các báo cáo tập thể, cá nhân nghiêm túc, toàn diện, sát thực tế tình hình của địa phương và lĩnh vực được phân công phụ trách.
Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2018, cần phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, tạo được niểm tin, sức mạnh trong nội bộ tập thể cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian đến: Tập trung phát triển kinh tế: Cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẩu. Cần lựa chọn mô hình có giá trị kinh tế cao để chỉ đạo và nhân rộng; Quy hoạch, điều chỉnh và xây dựng phương án giao đất. Hàng tháng Đảng ủy họp cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện, vừa đảm bảo vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa thể hiện được tinh thần, trách nhiệm của cá nhân phụ trách. Sau mỗi cuộc họp, Đảng ủy ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng thời giao cho UBND xã có kế hoạch phân công công việc cụ thể cho cán bộ. Trong quá trình thực hiện phải có kiểm tra giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành; tổ chức xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua hướng đến 50 năm ngày Đón nhận đợn vị Anh hùng toàn diện; Chỉnh trang Nông thôn mới; xây dựng đường GTNT; Điện sáng nông thôn; xây dựng bãi rác trung chuyển; Công tác cán bộ cần sắp xếp lại cho hợp lý; Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết đã ban hành./.

Tác giả bài viết: Hoàng Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây