ĐẢNG ỦY XÃ TRIỆU ÁI TỔ CHỨC: Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 (khóa XII) của Đảng

Thứ sáu - 03/08/2018 15:39
Ngày 02/8/2018, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
ĐẢNG ỦY XÃ TRIỆU ÁI TỔ CHỨC: Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã  lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 (khóa XII) của Đảng

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự và trực tiếp quán triệt các nội dung của Nghị quyết TW7 cùng tham dự hội nghị có 117 đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ; các đồng chí Cấp trưởng, cấp phó UBMTTQVN xã và các ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã; cán bộ công chức, cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã; Trưởng trạm y tế, Trưởng thôn, Giám đốc HTX, Tổ trưởng tổ Hợp tác trên địa bàn xã tham dự hội nghị.

nghị quyết 2
Ban Thường vụ Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị, Đồng chí Lê Tiến Quốc - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã trình bày báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp của nữa nhiệm kỳ còn lại 2015-2020. Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả như sau:
+ Về kinh tế, Văn hóa xã hội, Quốc phòng - an ninh và Công tác xây dựng Đảng:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 2015 - 2017 đạt 13,6% (Chỉ tiêu NQ 9-10%). Trong đó: Nông – lâm – ngư nghiệp tăng 24,3% (Chỉ tiêu NQ tăng từ 11 - 12%); Công nghiệp – Xây dựng tăng 7,48% (Chỉ tiêu NQ tăng từ 13-14%); Thương mại – dịch vụ tăng 51,9% (Chỉ tiêu NQ tăng từ 9 - 10%)
- Cơ cấu kinh tế năm 2017: Nông – lâm – thủy sản chiếm 65% (Chỉ tiêu NQ 57%), Công nghiệp - Xây dựng chiếm 15% (Chỉ tiêu NQ 14%), TM – DV chiếm 20% (Chỉ tiêu NQ 29%)
- Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 26 triệu đồng; năm 2017 đạt 35,1 triệu đồng (Chỉ tiêu NQ đạt 40 triệu đồng năm 2020)
- Diện tích rừng trồng, chuyển đổi cơ cấu rừng trồng theo hướng bền vững đạt tiêu chuẩn FSC của hộ gia đình năm 2016 đạt 3,3%; năm 2017 đạt 13,2% (Chỉ tiêu Nghị quyết trên 5%); vụ Đông xuân cơ cấu giống lúa chất lượng cao, năm 2016 chiếm 74%, năm 2018 chiếm 75% (Chỉ tiêu NQ trên 90%)
- Tỷ lệ dê bu hóa đàn bò năm 2016 đạt 42%, năm 2017 đạt 52% (Chỉ tiêu NQ đạt trên 60% năm 2020), tỷ lệ lợn nái ngoại năm 2016 đạt 58,07%, năm 2017 đạt 48,3% (Chỉ tiêu NQ trên 50%); tỷ lệ tiêm phòng năm 2016 đạt từ 85-90%, năm 2017 đạt 74%.(Chỉ tiêu NQ trên 90%).
- Tỷ lệ thôn, đơn vị được công nhận văn hóa cấp huyện đạt 87,5%, cấp tỉnh đạt 33% (Chỉ tiêu NQ 100%), tỷ lệ thôn xây dựng được cổng chào đạt 33% (Chỉ tiêu NQ trên 50%). Xây dựng được Trung tâm học tập cộng đồng xã. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,5 (Chỉ tiêu NQ trên 95%). Tỷ lệ gia đình văn hóa tiêu biểu đạt 13% (Chỉ tiêu NQ15%). Năm 2017 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (Chỉ tiêu NQ năm 2015).
- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập bậc mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập bậc trung học cơ sở.
- Tỷ lệ sinh con thứ 3 năm 2016 giảm còn 18%, năm 2017 giảm còn 15% (Chỉ tiêu NQ dưới 10%); tỷ suất sinh năm 2016 đạt 15,2%0, năm 2017 đạt 16,8%0  (Chỉ tiêu NQ 12%0); tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên năm 2016 đạt 1,35%, năm 2017 đạt 1,15% (Chỉ tiêu NQ dưới 1%); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao năm 2016 đạt 17,7%, năm 2017 đạt 16,1% (Chỉ tiêu NQ dưới 15%); suy dinh dưỡng cân nặng năm 2016 đạt 10,4%, năm 2017 đạt 10,1% (Chỉ tiêu NQ dưới 9%).
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,25%/năm, năm 2017 giảm còn 6,5% (Chỉ tiêu NQ 1,5-3%/năm, năm 2020 dưới 5%, đạt chuẩn nông thôn mới)
- Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 87%, sử dụng nước máy đạt 44% (Chỉ tiêu NQ năm 2020 là 100%, 50% sử dụng nước máy).
Giao quân đảm bảo quân số, năm 2016: có 06/6 quân nhân, trong đó có 01 đảng viên; năm 2017: có 09/9 quân nhân, trong đó có 03 đảng viên; năm 2018: có 09/9 quân nhân, trong đó có 02 đảng viên, không có quân nhân bỏ ngũ.
Tỉ lệ đảng viên trong lực lượng công an viên 05/12 đ/c đạt 41,6%, trong lực lượng dân quân 21/74 đ/c đạt 28,37% và dự bị động viên 12/105 đ/c đạt 12,38%. Các tệ nạn xã hội trên địa bàn được kiềm chế; không có trọng án xảy ra trên địa bàn. Kịp thờì chấn chỉnh các vi phạm pháp luật về đất đai, khai thác đất san lấp công trình trái phép trên địa bàn. Đạt tiêu chí số 19 xây dựng nông thôn mới về an ninh trật tự.
+ Hằng năm có 77,7% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (Chỉ tiêu NQ: Trên 80% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
Hằng năm có 73% TCCSĐ đạt tiêu chuẩn TSVM, trong đó có 03 chi bộ TSVM tiêu biểu. (Chỉ tiêu NQ: Phấn đấu 60 đến 70% chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, trong đó ít nhất có từ 10% đến 20% chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu).
Kết nạp 32 đảng viên mới. (Chỉ tiêu NQ: Mỗi chi bộ mỗi năm phát triển ít nhất 1 đảng viên mới)
100% Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã đạt tiêu chuẩn vững mạnh (Chỉ tiêu NQ: danh hiệu trong sạch vững mạnh mức cao nhất)
Có 88,9% Trưởng thôn là đảng viên (năm 2018 tăng 1 đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết).
Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các ý kiến phát biểu, tập trung một số vấn đề như: Kinh tế, xã hội - quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo viên trực tiếp truyền đạt những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Ba Nghị quyết chuyên đề này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra.
nghị quyết 3
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Bá Quốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã có ý kiến trao đổi lại cho hội nghị được rõ và nhấn mạnh: Từ những kết quả đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã nêu trong báo cáo và để hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của năm 2018 và thời gian còn lại của nữa nhiệm kỳ 2015-2020. Đề nghị toàn thể Hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên cần tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa vụ Hè thu 2018; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm soát lâm luật; công tác Phòng chống thiên tai và TKCN; Tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký diện tích rừng trồng FSC năm 2018 là 100 ha; tuyên truyền bảo vệ môi trường; Tích cực huy động tốt các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn. Duy trì nghiêm túc chế độ trực báo, trực chiến, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn. Tiếp tục việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ vào ngày 25/8/2018 trong việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII). Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị BCH TW Đảng (khóa XII). Đặc biệt trước mắt chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sáp nhập các thôn không đảm bảo điều kiện trên địa bàn xã; tiếp tục triển khai chương trình kiểm tra, giám sát. Mặt trận và các đoàn thể nhằm phát huy cao nhất vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chỉ đạo UBMTTQVN xã chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện tổ chức Đại hội UBMT xã và đại hội Hội LHTN xã nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Qua học tập, quán triệt Nghị quyết lần này để mỗi đồng chí Cán bộ, đảng viên nắm vững và thống nhất các quan điểm của Đảng. Từ đó, mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị có kế hoạch và chương trình hành động, có tư duy và hành động để Nghị quyết Hội nghị TW 7 của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Mặt trận và các đoàn thể cấp xã căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ và phổ biến, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
Các đồng chí dự hội nghị viết bài thu hoạch cá nhân nộp cho chi ủy, tổ chức mình. Chi ủy chi bộ, đơn vị, trường học tổng hợp gửi về Đảng ủy xã (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 15/8/2018.
Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tác giả bài viết: Hoàng Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây