Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy về làm việc với Đảng ủy xã Triệu Ái

Thứ hai - 23/12/2019 07:54
Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/HU ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy "Về làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019" đối với Đảng ủy xã Triệu Ái, chiều ngày 19/12/2019, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Trần Xuân Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng đoàn cùng 05 đồng chí thành viên trong đoàn; Tổ công tác chỉ đạo, theo dõi địa bàn xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã Triệu Ái.
btv huyện ủy
btv huyện ủy
Đồng chí Phan Bá Quốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thay mặt Đảng ủy xã trình bày báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Trong năm 2019, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp đạt được kết quả tương đối rõ nét, giá trị các ngành sản xuất năm sau cao hơn năm trước.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 177,2 tỷ đồng, tăng 11% (KH 11-13%), đạt 100,1% KH. Thu nhập bình quân ước đạt 43 triệu đồng/người/năm.

Đàn gia súc, gia cầm; chương trình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu được triển khai quyết liệt, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển trang trại, gia trại được chỉ đao tích cực, đã xây dựng được 01 mô hình trồng na Thái lan ở Ái Tử; xây dựng được 03 gia trại ở Ái Tử, Nại Hiệp. (Nâng tổng số gia trai: hiện có 27). Chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch 17 ha dứa nguyên liệu thôn Tràng Sòi. Phối hợp tổ chức và đăng ký xây dựng mới 70 ha rừng chứng chỉ FSC. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo tích cực, công nhận thêm 01 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đã đạt lên 15/19 tiêu chí, kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư xây dựng, Công tác thu chi ngân sách đảm bảo, tổ chức tốt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày xã đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng. Công nhận bia di tích lịch sử dốc Bốm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, có 9/9 quân nhân lên đường nhập ngũ, trong đó có 02 đảng viên. Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo ổn định. Phát động phong trào khu dân cư phòng ngừa, ngăn chặn tệ tạn ma túy tại thôn Ái Tử. Thực hiện tốt chủ trương đưa công an chính quy về xã.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đảng ủy làm rất tốt; công tác phát triển đảng viên, đảng viên nhập ngũ vượt chỉ tiêu của nghị quyết đề ra, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc các nội dung ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tiến hành làm việc với các cấp ủy chi bộ trực thuộc, ban thường vụ các đoàn thể xã; chỉ đạo UBND xã tích cực làm việc với các ngành cấp huyện, làm việc với các trường học, trạm y tế,… để thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII) và chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức lễ báo công dâng Bác về kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức diễn đàn về thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăn lo đời sống Nhân dân, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tổ chức, cán bộ được coi trọng. Lãnh đạo thành công Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN và Hội LHTN xã nhiệm kỳ 2019-2024. Kiện toàn chức danh Bí thư xã Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Chỉ đạo UBND xã ra quyết định chỉ định Trưởng thôn lâm thời đối với các thôn sau sáp nhập; Chỉ định và ra quyết định thành lập mới 02 chi bộ (Chi bộ Tân Kiên, Kiên Phước), giải thể 01 chi bộ (Chi bộ Quân sự). Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chăm lo. Có 02 đồng chí tốt nghiệp thạc sỹ; 04 đồng chí theo học lớp đại học văn bằng 2; 02 đồng chí Bồi dưỡng quản lý nhà nước. Công tác đảng viên được thực hiện tích cực đã kết nạp được 08 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 10 đồng chí; chuyển sinh hoạt đảng cho 09 đồng chí. Đề nghị cấp trên tặng huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng cho 04 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận được quan tâm. Khối Dân vận thực hiện tốt việc theo dõi, nắm bắt tình hình trên địa bàn, duy trì tốt công tác trực báo hàng quý. Công tác nội chính đã quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản,.. theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Chỉ đạo các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản tiến hành kê khai tài sản theo quy định. Qua làm việc Đoàn kết luận và đánh giá cao.

Các kết quả trên đã góp phần phát triển hộ gia đình, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân làm thay đổi bộ mặt của xã nhà.

* Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số thôn chưa mạnh dạn chuyển đổi, quy hoạch phát triển cánh đồng lớn, trang trại, gia trại. Công tác phối hợp giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn còn gặp khó khăn, vướng mắc. Tình hình ANCT - TTATXH, tranh chấp, lấn chiếm đất đai đã tập trung giải quyết nhưng vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác tổ chức học tập, quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng chất lượng chưa cao; việc tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, hội viên và nhân dân chưa thường xuyên. Vai trò lãnh đạo, điều hành của một số chi ủy chi bộ còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Đặng Sỹ Dũng - HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã có ý kiến trao đổi: Ban Chấp hành đảng bộ xã đã đoàn kết, dân chủ và cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm trong thời gian qua như: Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, có sự chuyển biến rõ nét, tổ chức ký cam kết thực hiện chương trình cải tiến, đổi mới tác phong lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; công tác rà soát hộ nghèo giảm còn 42 hộ, hộ cận nghèo còn 42 hộ. Trong năm có 10 lao động đi làm việc tại nước ngoài.
Công tác giải quyết đơn thư của công dân được thực hiện tích cực, trong năm đã tiếp nhận 31 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, đã giải quyết 23/31 đơn. Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc. UBND xã đã kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019. Phối hợp tổ chức tuyên truyền về đăng ký rừng theo chứng chỉ FSC, trong năm đã đăng ký xây dựng mới 70 ha rừng chứng chỉ FSC.
Cũng trong phiên làm việc các thành viên của Đoàn công tác đã đặt ra những câu hỏi trao đổi để làm sáng tỏ và đưa ra những nhận định cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã trong thời gian tới và các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ xã có nhiều ý kiến trong công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền vận động để thực hiện có hiệu quả.
Đồng chí Trần Xuân Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng đoàn đánh giá cao quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND xã, sự phối kết hợp đồng bộ của hệ thống chính trị trong thời gia qua trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội - quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng. Có sự tăng trưởng, lâm nghiệp có sự phát triển, xây dựng một số mô hình hiệu quả như: Dứa, na, chanh leo... Nông thôn mới có nhiều cố giắng 15/19 tiêu chí đã đạt. Công tác GPMT, quản lý đất đại được chú trọng. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm ngày xã đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng. Quốc phòng an ninh cơ bản đảm bảo, an sinh xã hội được chăm lo,đạt các chỉ tiêu đề ra. Xây dựng Đảng được quan tâm, kết nạp Đảng viên vượt chỉ tiêu; Công tác chuẩn bị đại hội chu đáo; chăm lo công tác Mặt trận và đoàn thể.

Đồng chí nhấn mạnh: Cần lựa chọn mô hình có giá trị kinh tế cao để chỉ đạo và nhân rộng. Quy hoạch, điều chỉnh và xây dựng phương án giao đất. Rà soát các tiêu chí để phấn đấu năm 2020 về đích nông thôn mới, bổ sung quy hoạch phát triển CN-TTCN, TM – DV; chuyển đổi HTX theo hướng dịch vụ tiêu thụ sản phẩm. Rà soát các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020. Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau Đại hội.

Đồng chí đề nghị trong thời gian đến Đảng ủy xã Triệu Ái tiếp tục đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm xây dựng quê hương xã Triệu Ái ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tác giả bài viết: Hoàng Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây