Đoàn giám sát của huyện ủy về giám sát tại đảng ủy xã Triệu Ái

Thứ sáu - 07/12/2018 13:54
Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 01/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy "Về làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018" đối với Đảng ủy xã Triệu Ái. Chiều ngày 05/12/2018, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Phan Văn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng đoàn cùng 07 đồng chí thành viên trong đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã Triệu Ái.
Đồng chí Phan Văn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,Trưởng đoàn
Đồng chí Phan Văn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,Trưởng đoàn
Đồng chí Phan Bá Quốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thay mặt Đảng ủy xã trình bày báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Trong năm 2018, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp đạt được kết quả tương đối rõ nét, giá trị các ngành sản xuất năm sau cao hơn năm trước. Tổng giá trị các ngành sản xuất ước đạt 147.605 triệu đồng (GCĐ2010), tăng 10,3% đạt 99,9% KH. Thu nhập bình quân ước đạt 48 triệu đồng/người/năm.

Đàn gia súc, gia cầm ổn định; chương trình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu được triển khai quyết liệt, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển trang trại, gia trại được chỉ đao tích cực, xây dựng mới 13 mô hình, 04 gia trại chăn nuôi. Phối hợp tổ chức nghiệm thu hoàn thành trồng 17 ha dứa nguyên liệu (Tràng Sòi); triển khai mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ (Tân Phổ). Tích cực chỉ đạo mô hình trồng sả nguyên liệu tinh dầu sả với diện tích 02 ha (Kiên Phước), 1,5 ha cà gai leo (Ái Tử, Tân Phổ), xây dựng nông thôn mới đạt 02 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đã đạt lên 14 tiêu chí, kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư xây dựng, tổ chức tốt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức thành công Lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Công tác lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh, quốc gia được quan tâm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, quốc phòng, an ninh được tăng cường, có 08/8 quân nhân lên đường nhập ngũ, trong đó có 02 đảng viên. Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo ổn định.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đảng ủy làm rất tốt; công tác phát triển đảng viên, đảng viên nhập ngũ vượt chỉ tiêu của nghị quyết đề ra, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ tổ chức tốt diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng, chỉ đạo tổ chức đại hội Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm cử 02 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí học cao học, 04 đồng chí học đại học chuyên môn. Kết nạp được 12 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 12 đảng viên dự bị. Tổ chức lễ trao Huy hiệu 70, 50, 45 và 30 năm tuổi đảng cho 10 đảng viên.Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã đã tiến hành 11 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ". Qua kiểm tra được đoàn đánh giá cao.

Các kết quả trên đã góp phần phát triển hộ gia đình, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân làm thay đổi bộ mặt của xã nhà.

* Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số thôn chưa mạnh dạn chuyển đổi, quy hoạch phát triển cánh đồng lớn, trang trại, gia trại. Tỷ lệ tiêm phòng ở một số thôn đạt thấp so với chỉ tiêu giao.Chất lượng văn hóa ở một số thôn chưa có sự đồng đều.Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn chậm. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh chưa duy trì thường xuyên.Tình hình ANCT - TTATXH, tranh chấp, lấn chiếm đất đai, ranh giới, địa giới hành chính vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác tổ chức học tập, quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng chất lượng chưa cao; việc tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, hội viên và nhân dân chưa thường xuyên. Vai trò lãnh đạo, điều hành của một số chi ủy chi bộ còn hạn chế.
huyện ủy 1
Đồng chí Đặng Sỹ Dũng - HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã có ý kiến trao đổi: Ban Chấp hành đảng bộ xã đã đoàn kết, dân chủ và cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm trong thời gian qua như: Việc khai thác đất cấp phối trái phép trên địa bàn; Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, có sự chuyển biến rõ nét, tổ chức ký cam kết thực hiện chương trình cải tiến, đổi mới tác phong lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; công tác rà soát hộ nghèo giảm còn 1,3% có 54 hộ, hộ cận nghèo ước giảm 1,1%, có 59 hộ. Trong năm có 12 lao động đi làm việc tại nước ngoài;

Công tác giải quyết đơn thư của công dân được thực hiện tích cực, trong năm đã tập trung giải quyết 19/19 đơn thư, trong đó thành công 15 đơn thư, Công tác cải cách hành chính được coi trọng hơn, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Phối hợp tổ chức tuyên truyền về đăng ký rừng theo chứng chỉ FSC, trong năm đã đăng ký xây dựng mới 70 ha rừng chứng chỉ FSC.
huyện ủy 2
Cũng trong phiên làm việc các thành viên của Đoàn công tác đã đặt ra những câu hỏi trao đổi để làm sáng tỏ và đưa ra những nhận định cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã trong thời gian tới và các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ xã có nhiều ý kiến trong công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền vận động để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 07-CTHĐ/ĐU của Đảng ủy xã "Về cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu trên địa bàn xã Triệu Ái giai đoạn 2017 – 2020"; xây dựng cánh đồng lớn, phát triển trang trại, gia trại ...

Đồng chí Phan Văn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng đoàn đánh giá cao quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND xã, sự phối kết hợp đồng bộ của hệ thống chính trị trong thời gia qua trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội - quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Về kinh tế. Cần lựa chọn mô hình có giá trị kinh tế cao để chỉ đạo và nhân rộng. Quy hoạch, điều chỉnh và xây dựng phương án giao đất. Công tác cán bộ cần sắp xếp lại cho hợp lý sau khi sáp nhập một số thôn thuộc xã; Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết đã ban hành. Tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của chi bộ Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công tác phát triển đảng viên cần có chất lượng. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018. Triển khai kế hoạch chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày xã Triệu Ái đón nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng Toàn diện 20/12 (1969-2019). Mặt trận và các đoàn thể cần tăng cường chỉ đạo nhiều hơn nữa về vai trò lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên và của địa phương.

Đồng chí đề nghị trong thời gian đến Đảng ủy xã Triệu Ái tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm xây dựng quê hương xã Triệu Ái ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Tác giả bài viết: Hoàng Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây