Tổ chức bộ máy

Đảng ủy xã
1.Ông Phan Bá Quốc
Bí thư Đảng ủy xã
SĐT: 0914.292.575
2.Ông Lê Tiến Quốc
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã
SĐT: 0914.181.577
3.Ông: Đặng Sỹ Dũng
Phó Bí thư Đảng ủy xã
SĐT: 0917.114.111
4.Ông Hoàng Huy
Văn phòng Đảng ủy xã
SĐT: 0935.345.674
 
Hội đồng nhân dân
1.Ông Phan Bá Quốc
Chủ tịch HĐND xã
SĐT: 0914.292.575
2.Ông Cao Hữu Bình
Phó Chủ tịch HĐND xã
SĐT: 0941.392.234
3.Bà Lê Thị Ngọc Tuyết
Văn phòng HĐND xã
SĐT: 0167.511.6943
Ủy ban nhân dân xã
1.Ông Đặng Sỹ Dũng
Chủ tịch UBND xã
SĐT: 0917.114.111
2.Ông Lê Hài
Phó Chủ tịch UBND xã
SĐT: 0122.552.2540
3.Bà Lê Thị Ngọc Tuyết
Văn phòng UBND xã
SĐT: 0167.511.6943
 
UBMTTQVN xã
1.Ông Trương Hồng Hòa
Chủ tịch UBMTTQVN xã
SĐT: 0914.360.575
2.Bà Lê Thị Hiều
Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
SĐT:
3.Bà Trịnh Thị Tuấn Anh
Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
SĐT:
Hội Cựu chiến binh xã
1.Ông Hoàng Sơn
Chủ tịch Hội CCB xã
SĐT: 0913.121.545
2.Ông Phạm Công Cần
Phó Chủ tịch Hội CCB xã
SĐT: 0933.359.801
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
1.Bà Trần Thị Liên
Chủ tịch Hội LHPN xã
SĐT: 0964.499.5234
2.Bà Nguyễn Thị Mến
Phó chủ tịch Hội LHPN xã
SĐT:
Hội nông dân xã
1.Ông Đỗ Minh Tý
Chủ tịch Hội Nông dân xã
SĐT: 0948.201.204
2.Bà Lê Thị Bình
Phó chủ tịch Hội nông dân xã
SĐT: 0122.942.0565
Đoàn TNCSHCM xã
1.Ông Nguyễn Văn Hiếu
Bí thư Đoàn TNCSHCM xã
SĐT: 0965.966.333
2.Ông Hoàng Bát
Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã
SĐT: 0914.719.009

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây